مشکلات کشاورزی کرمانشاه در حوزه های سرمایه گذاری بررسی شد

مشکلات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در حوزه های سرمایه گذاری و اقتصادی در نشستی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، در این جلسه میزان و روند پرداخت تسهیلات ارجاع شده به بانک ها از سمت جهاد کشاورزی از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری و کمک های فنی و اعتباری بررسی شد.

این نشست به ریاست محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران و نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک های عامل و اتحادیه های زنبورداران برگزار شد.