اختلافات خانوادگی بیشترین پرونده‌های دادگستری کرمانشاه هستند

اختلافات خانوادگی بیشترین پرونده‌های دادگستری کرمانشاه هستند

به گزارش ارتباط کرمانشاه، پرویز توسلی زاده با تأکید بر مدیریت اختلافات میان مردم با استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدین افزود: همانگونه که بارها تأکید کرده‌ایم اگر یک اختلاف ساده مدیریت نشود می‌تواند به یک جنایت مرگبار تبدیل شود. وی افزود: اینکه مسئولین قوه قضائیه از جمله رئیس قوه قضائیه بارها در بحث اختلافات