مرکز آموزش تخصصی نفت و گاز غرب کشور در کرمانشاه ایجاد می‌شود 30 مرداد 1400

مرکز آموزش تخصصی نفت و گاز غرب کشور در کرمانشاه ایجاد می‌شود

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از راه اندازی دپارتمان و مرکز آموزش تخصصی نفت و گاز غرب کشور در کرمانشاه خبر داد.