امتحان نهایی دانش‌آموزان در استان کرمانشاه حضوری برگزار می‌شود

امتحان نهایی دانش‌آموزان در استان کرمانشاه حضوری برگزار می‌شود

به گزارش ارتباط کرمانشاه، مجید یزدان پناه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: آزمون در پایان یک دوره مشخص می‌کند که دانش‌آموز یا دانشجو چه مقدار از آموزش را فرا گرفته‌اند و اگر آزمون را از دوره‌های تحصیلی حذف کنیم، معیاری برای تشخیص آن وجود نخواهد داشت. مدیرکل آموزش و