گره‌های ترافیکی کرمانشاه با راه‌اندازی معبرهای جدید باز می‌شود

گره‌های ترافیکی کرمانشاه با راه‌اندازی معبرهای جدید باز می‌شود

به گزارش ارتباط کرمانشاه، امیر رحیمی درخصوص رفع سه گره ترافیکی شهر کرمانشاه اظهار داشت: یکی از این گره های ترافیکی مربوط به حرکت خودرویی از میدان فردوسی به سمت خیابان سراب قنبر، بلوار خلیج فارس و بلوار مروارید است که در ورودی میدان فردوسی ایجاد ترافیک می شود. وی با بیان اینکه برای رفع این