درختان باغهای کرمانشاه شناسنامه دار می شوند

درختان باغهای کرمانشاه شناسنامه دار می شوند

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرامرز رحمتی زاده افزود: یکی از برنامه های شهرداری کرمانشاه شناسنامه دار کردن درختان باغها است تا به دلایلی مانند ساخت و سازها از قطع درختان جلوگیری شود و اگر درختی توسط اشخاص قطع گردد جریمه سنگینی متوجه افراد شده و به دادگستری معرفی خواهند شد. وی گفت: در سال گذشته