حامیان و هنرمندان تئاتر کرمانشاه تجلیل شدند 12 فروردین 1400

حامیان و هنرمندان تئاتر کرمانشاه تجلیل شدند

انجمن هنرهای نمایشی استان به بهانه روز جهانی تئاتر از تعدادی از حامیان و هنرمندان تئاتر استان تقدیر کرد.