پیگیر بازگشت تیم راهیان کرمانشاه به لیگ فوتبال هستیم

پیگیر بازگشت تیم راهیان کرمانشاه به لیگ فوتبال هستیم

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: برگشت تیم راهیان کرمانشاه بستگی به نگاه عادلانه فدراسیون فوتبال دارد که براساس مستندات و حکم دادگاه صالحه کرمانشاه و گذشته این تیم، به تیم راهیان جفا شده و خود فدراسیون نیز آگاهی کامل دارد.