رنگ‌بندی جدید استان کرمانشاه اعلام شد 12 فروردین 1400

رنگ‌بندی جدید استان کرمانشاه اعلام شد

براساس رنگ‌بندی جدید استان کرمانشاه، تمامی شهرستان‌ها زرد و نارنجی هستند.