رنگ‌بندی جدید استان کرمانشاه اعلام شد

رنگ‌بندی جدید استان کرمانشاه اعلام شد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، وزارت بهداشت رنگ بندی جدید شهرستان‌ها را اعلام کرد که براساس این رنگ بندی شهرستانهای سرپل ذهاب، سنقر و کلیایی و کنگاور در استان کرمانشاه نارنجی شدند. اکنون اسلام آباد غرب در وضعیت قرمز و شهرستانهای گیلانغرب، کرمانشاه، سر پل ذهاب، سنقر و کلیایی و کنگاور نارنجی هستند. شهرستانهای زرد نیز