واکسن کرونا به پاکبان‌های کرمانشاهی با نظارت تزریق شد

واکسن کرونا به پاکبان‌های کرمانشاهی با نظارت تزریق شد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، مهدی محمدی افزود: تزریق واکسن کرونا به پاکبان‌های شهرداری کرمانشاه با معرفی شهرداری و نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفته است. رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: اسامی پاکبان‌ها و مستندات مربوط به تزریق واکسن به پاکبان‌ها و نه افراد دیگر به نام پاکبان، موجود