تله رنگی در کرمانشاه جایگزین سموم شیمیایی شد

تله رنگی در کرمانشاه جایگزین سموم شیمیایی شد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرامرز رحمتی زاده افزود: برای اولین بار در سطح شهر کرمانشاه عملیات کنترل غیرشیمیایی علیه آفات با استفاده از تله های چسبنده زرد رنگ جاذب آفات اجرا شد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه بیان کرد: یکی از عوامل مکانیکی موثر در کاهش جمعیت آفات در چارچوب مبارزه

درختان باغهای کرمانشاه شناسنامه دار می شوند

درختان باغهای کرمانشاه شناسنامه دار می شوند

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرامرز رحمتی زاده افزود: یکی از برنامه های شهرداری کرمانشاه شناسنامه دار کردن درختان باغها است تا به دلایلی مانند ساخت و سازها از قطع درختان جلوگیری شود و اگر درختی توسط اشخاص قطع گردد جریمه سنگینی متوجه افراد شده و به دادگستری معرفی خواهند شد. وی گفت: در سال گذشته