مرکز آموزش تخصصی نفت و گاز غرب کشور در کرمانشاه ایجاد می‌شود

مرکز آموزش تخصصی نفت و گاز غرب کشور در کرمانشاه ایجاد می‌شود

به گزارش ارتباط کرمانشاه، علی اوسط هاشمی در نشست تامین نیروی کار طرح های پتروشیمی و صنایع نفت و گاز استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، با اشاره به واگذاری ایجاد دپارتمان و مرکز آموزش تخصصی نفت و گاز غرب کشور به کرمانشاه، گفت: این مرکز تخصصی، منطقه ای بوده و در زمان شروع