مجلس شورای اسلامی

تعطیلی شنبه‌ها؛ تمایز رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی به فقه
27 اردیبهشت 1403

تعطیلی شنبه‌ها؛ تمایز رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی به فقه

این روزها مسئله تعطیلی روزهای شنبه به یکی از مباحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. برخی آن را برای کاستن از مشکلات اقتصادی کشور لازم می‌دانند و برخی دیگر ضمن کم اثر دانستن این تعطیلی بر گشایش اقتصادی، به بُعد اجتماعی و فرهنگی منفی آن توجه می‌کنند.

برو بالا