شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری در کرمانشاه اعلام شد

شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فضل الله رنجبر اظهار کرد: مردم شهرستان در موارد اضطرار می توانند برگه تردد به دیگر شهرها و استانها را از طریق مراجعه به ادارات پست واقع در دفتر پستی شهید پدرام واقع در ایستگاه هشت کارمندان، اداره کل پست استان واقع در خیابان شریعتی، پست شهید قندی واقع در میدان