شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری در کرمانشاه اعلام شد 06 شهریور 1400

شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری در کرمانشاه اعلام شد

فرماندار کرمانشاه شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری را اعلام کرد.