نظام رسانه‌ای کشور بازآرایی می‌شود

نظام رسانه‌ای کشور بازآرایی می‌شود

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرشاد مهدی پور در مراسم معارفه‌اش دستیابی به ابعاد این فرآیند را مبتنی بر اقدامات سنجیده و شناخت لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای کشور عنوان کرد و افزود: تغییر ساختارها و سیاست‌ها باید مطابق با تحولات متعدد و تغییر محیطی که در حوزه رسانه‌ها ایجاد شده است، انجام شود. معاون امور مطبوعاتی