شهروندان کرمانشاه سبزه های نوروزی را به شهرداری تحویل دهند

شهروندان کرمانشاه سبزه های نوروزی را به شهرداری تحویل دهند

به گزارش ارتباط کرمانشاه، یحیی عیدی با بیان اینکه تمامی پارک های کرمانشاه در روز طبعیت تعطیل است گفت: از شهروندان درخواست داریم که سبزه های نوروزی را به مناطق هشت گانه شهرداری تحویل دهند. قائم مقام شهردار کرمانشاه افزود: جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه آماده دریافت سبزه های نوروزی