آسفالت معابر اولویت شهرداری کرمانشاه است

شهردار کرمانشاه گفت: آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر کرمانشاه به عنوان اولویت‌های مجموعه مدیریت شهری در دستور کار است.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، نادر نوروزی در ادامه برنامه بازدیدهای روزانه از مناطق هشتگانه و سازمان‌های مجموعه مدیریت شهری از شهرداری منطقه ۵ کلانشهر کرمانشاه بازدید کرد.

وی در این بازدید عملکرد مدیریت شهرداری منطقه ۵ در ارائه خدمات و نظارت بر پروژه‌های سطح منطقه را ارزیابی کرد و از نزدیک به بررسی مشکلات،چالش‌ها و توانمندی‌های موجود در منطقه پرداخت.

در این بازدید آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های عمرانی،خدماتی و فرهنگی در راستای خدمت با کیفیت به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

نوروزی همچنین با مدیران قسمت‌های مختلف منطقه به بحث و گفتگو پرداخت و دستورات لازم برای حل مشکلات را صادر کرد.

شهردار کلانشهر کرمانشاه در این بازدید به ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان تاکید کرد.

وی همچنین بحث آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر را یکی از اولویت‌های مجموعه مدیریت شهری دانست و افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی شهر کرمانشاه آسفالت معابر اصلی و فرعی در دستور کار قرار گرفته است.

نوروزی دیگر اولویت مجموعه مدیریت شهری در بحث خدمات مستقیم به شهروندان را رفت و روب منظم و با نظارت مستمر سطح شهر دانست.

وی ادامه داد: دفع آبهای سطحی و هماهنگی با دیگر دستگاه‌های خدمت رسان از جمله ادارات آب، برق و گاز برای نظارت بر ساخت و سازهای سطح منطقه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز از دیگر دستور کارهای مناطق شهرداری باید باشد.

از دیگر مواردی که نوروزی با توجه به شرایط ارباب رجوع پذیر بودن مناطق به آن تاکید داشت، تکریم ارباب رجوع بود.

در پایان این بازدید شهردار کرمانشاه با همراهی مدیر منطقه بازدید میدانی از سطح منطقه ۵ به عمل آورد.