تماس

پایگاه خبری ارتباط کرمانشاه به عنوان رسانه خبری استان کرمانشاه فعالیت دارد. با اطلاعات درج شده در این صفحه می‌توانید با مدیریت پایگاه خبری ارتباط کرمانشاه تماس بگیرید.

شماره تماس ما  ۹۴۴۴-۷۲۲-۰۹۰۳ است.

کانال تلگرام ارتباط کرمانشاه از این نشانی در دسترس قرار دارد.