درباره

پایگاه خبری ارتباط کرمانشاه، دارای مجوز رسمی به شماره 84714 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.