حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی متوقف شد

حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی متوقف شد

رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه به بیان جزئیات توقف حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی پرداخت و گفت که درخواست اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

ساماندهی دستفروشان منطقه یک شهرداری کرمانشاه / از ساخت و ساز غیرقانونی جلوگیری شود

ساماندهی دستفروشان منطقه یک شهرداری کرمانشاه / از ساخت و ساز غیرقانونی جلوگیری شود

شهردار کرمانشاه در بازدید از شهرداری منطقه یک کرمانشاه بر ساماندهی دستفروشان منطقه یک، ارتقاء کیفیت خدمات به شهروندان، نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی و آسفالت معابر اصلی و فرعی تاکید کرد.