آغاز عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا در کرمانشاه

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا در شهر کرمانشاه برای دومین سال پیاپی خبر داد.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری فوزاریوم بر روی درختان اقاقیا در شهر کرمانشاه؛ برای دومین سال پیاپی و با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان مبارزه با این بیماری در سطح مناطق هشت‌گانه شهرداری کرمانشاه آغاز و به صورت جدی ادامه دارد.

وی افزود: قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین قارچ‌های خاک‌زی بوده که در سراسر دنیا پراکنده است که خود را به صورت زردی، کاهش رشد گیاه، انسداد آوندی، پژمردگی یک طرفه، پوسیدگی ریشه، طوقه و سایر اندام‌های زیر زمینی ظاهر می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر برای کنترل این بیماری در سطح شهر انجام عملیات به زراعی و تقویت درختان، هرس شاخه‌های آلوده و سمپاشی درختان آسیب دیده با سم قارچ‌کش‌ تیوفانات متیل به صورت روزانه انجام می‌شود.

رحمتی‌زاده با اشاره به اهمیت آفت‌کشی درختان تصریح کرد: بعد از هرس شاخه های آسیب دیده، وسایل هرس ضدعفونی شده و سطح مورد نظر که آلوده به قارچ فوزاریوم می‌باشد با چسب باغبانی حاوی قارچ‌کش ترمیم و در پایان قارچ کش تیوفانات متیل به صورت محلول در آب پای درختان هدف ریخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی این بیماری و حجم درختان اقاقیا عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا طی دو مرحله در شهریور و مهرماه در دستور کار قرار دارد.