استاندار کرمانشاه چهار مشاور خود را منصوب کرد

بهمن امیری مقدم، استاندار کرمانشاه در احکامی جداگانه چهار مشاور خود را منصوب کرد.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، با حکم استاندار کرمانشاه حجت الاسلام حجت الله فاضلی به عنوان مشاور استاندار در امور هماهنگی روحانیت، ائمه جمعه و جماعات استان کرمانشاه منصوب شد.

دانیال کهریزی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی به عنوان مشاور استاندار در امور کشاورزی و صنایع وابسته استان و فرزاد امیری عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان مشاور استاندار در امور صنایع و اقتصاد مقاومتی استان منصوب شدند.

علیرضا دودمان تیپی، رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز به عنوان مشاور استاندار در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و امور دانش بنیان استان منصوب شد.