بافت کرمانشاه ظرفیت ساخت و ساز جدید را ندارد

شهردار کرمانشاه گفت: بافت کرمانشاه دیگر ظرفیت بلند مرتبه سازی ندارد و باید سه زون جدید تعریف کرد.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، نادر نوروزی در دیدار با اعضای هیأت مدیره خانه صنعت و انجمن صنعت ساختمان ضمن تبریک سال جدید اظهار داشت: رابطه بخش خصوصی و دولتی باید رابطه ای عتمادی و دو سویه باشد.

وی با بیان اینکه بخش دولتی قصد حمایت و ارائه خدمات به بخش خصوصی دارد، افزود: بخش خصوصی نیز باید به بخش دولتی اعتماد داشته باشد.

شهردار کلان‌شهر کرمانشاه تصریح کرد: اگر نگاه این باشد که عوارض پرداختی ناحق است، بی اعتمادی ایجاد می‌شود که باید اصلاح شود.

نوروزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید گفت: ما در سه بخش تولید، توزیع و مصرف باید نکاه داخلی و استانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شهرداری با بخش ساخت و ساز بخش خصوصی باید تعامل و ارتباط خوبی داشته باشد خاطرنشان کرد: تقاضای بالا در کرمانشاه وجود دارد که این امر باعث شده تخلفات شکل گیرد، لذا شورای اسلامی شهر کرمانشاه جرائم تخلفات را افزایش داده است تا تخلفات پایین بیاید.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در برخی از مناطق باید پروانه درست ارائه شود تأکید کرد: این امر ضمن کاهش تخلفات، از ضرر طرفین نیز جلوگیری می‌کند.

نوروزی با بیان اینکه عملاً ساختمان های کرمانشاه با تخلفات همراه است افزود: در اینجا باید جریمه کرد، اما این نیز اشتباه است و باید قوانین را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به عقد قرارداد با مشاور برای اصلاح طرح تفصیلی شهر کرمانشاه گفت: این موضوع درحال کار است که مرحله به مرحله اجرا می‌شود.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه در ساخت و ساز به بن بست خورده ایم گفت: در شهرسازی با مشکل مواجه هستیم که باید رفع شود.

نوروزی ادامه داد: ایجاد شهرک های حاشیه ای بدلیل عدم ظرفیت بافت شهری است که دیگر جوابگو نیست، لذا باید سه زون جدید تشکیل داد که مورد اول آن بلند مرتبه سازی است.

وی با تاکید بر تشکیل زون جدید تجاری اداری برای اشتغال و با معماری مدرن، خواستار ورود بخش خصوصی به این موضوع شد.

شهردار کرمانشاه، زون سوم را مختص باغ شهر عنوان کرد و بیان داشت: باغ های کنونی حاشیه شهر دارای تخلف است که باید زون جدیدی برای این امر در نظر گرفت.

نوروزی در پایان با بیان اینکه کرمانشاه باید کرسی غرب کشور باشد چرا که بزرگترین شهر غرب کشور است خاطرنشان کرد: تشکیل این سه زون جدید از برنامه های ما در شهرداری کرمانشاه است.