درختان نارون شهر کرمانشاه سم پاشی می‌شوند

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از آغاز عملیات سم پاشی درختان نارون سطح شهر کرمانشاه بر علیه سوسک‌برگ‌خوار نارون خبر داد.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرامرز رحمتی‌زاده اظهار داشت: با توجه به بازدیدهای میدانی کارشناسان این سازمان از درختان نارون سطح شهر و مشاهده حشرات نر و ماده سوسک برگ‌خوار نارون عملیات سم‌ پاشی درختان مذکور با همکاری مناطق هشتگانه شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه افزود: عملیات سم‌پاشی بر علیه درختان نارون با سموم ترکیبی مالاتیون به نسبت ۱.۵ لیتر به اضاقه کنفیدور ۰/۵ لیتر و جمعاً ۲ لیتر در هر هزار لیتر آب انجام می‌شود که علاوه بر سوسک برگ‌خوار نارون بر روی آفاتی چون شته‌ها‌، پسیل‌ها و شپشک‌ها نیز تاثیر بسزایی دارد و سمپاشی در هر منطقه با نظارت یک کارشناس از سازمان بر نحوه‌ی ترکیب کردن سموم و نیز نوع سم‌پاشی صورت می‌گیرد.

رحمتی‌زاده گفت: قصد داریم در مرحله دوم سمپاشی بر علیه سوسک برگ‌خوار نارون که در اواسط اردیبهشت انجام می‌شود، برای اولین‌بار از سم دیمیلین برای از بین بردن لاروهای آفت مذکور استفاده کنیم و امید است بتوانیم در سال جاری با همکاری مناطق ‌هشتگانه نسل این حشره که از مهم‌ترین آفات درختان نارون به شمار می‌آید را از بین ببریم.

وی خاطرنشان کرد: عملیات سم‌ پاشی علیه آفات درختان نارون سطح شهر از سری برنامه‌ها و اقدامات مجموعه کلینیک گیاه‌ پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری است که با نظارت مستقیم کارشناسان و مهندسین مربوطه و با همکاری و مشارکت فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری در دست اقدام است.