شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری در کرمانشاه اعلام شد

فرماندار کرمانشاه شرایط و نحوه دریافت مجوز تردد بین شهری را اعلام کرد.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فضل الله رنجبر اظهار کرد: مردم شهرستان در موارد اضطرار می توانند برگه تردد به دیگر شهرها و استانها را از طریق مراجعه به ادارات پست واقع در دفتر پستی شهید پدرام واقع در ایستگاه هشت کارمندان، اداره کل پست استان واقع در خیابان شریعتی، پست شهید قندی واقع در میدان آزادی و دفتر پستی واقع در خیابان ۲۲ بهمن، سی متری دوم، جنب پارک درخشان برگه تردد دریافت کنند.

رنجبر تاکید کرد: برگه تردد تنها برای موارد ضروری از جمله امور درمانی، پیگیری امور قضایی و امور اداری و ماموریت ها، آن هم با ارائه مدارک مرتبط صادر می شود.

فرماندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای سیستمی کردن فرآیند صدور برگه تردد، گفت: سامانه صدور برگه تردد با همکاری دفتر فناوری استانداری در حال طراحی است و به زودی کار صدور برگه تردد سیستمی خواهد شد.

انتهای پیام/