مدیرکل جدید فرهنگ کرمانشاه و سنت انتخاب مدیران متخصص و متعهد جوان

‌ ‌ ‌علی صفدری برادر عزیزی است که از دوران نوجوانی و مسجد محل با او رفاقتی دیرینه دارم. او یکی از همین جوانهای متخصص و متعهد کرمانشاهی است که هر بار ملاقات او برایم یک کلاس درسی اخلاق و مدیریت است.

‌افشین آزادی*

اپیزود اول: ریشه در خاک

جایگاه هر تمدنی را باید در فرهنگ آن جست و اگر فرهنگ یک جامعه وجاهت داشته باشد به تبع آن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز دارای قواره مناسبی خواهد بود. در سطح ملموس تر، اعتبار هر دولتی را می توان با رابطه آن دولت نسبت به فرهنگ سنجید و درپرسش اولیه از دولت ها باید دوگانه هزینه یا سرمایه بودن فرهنگ را از آنها سوال نمود.

دولت سیزدهم نیز در سال آغازین اداره کشور نه تنها در مقابل این پرسش جدی قرار گرفته است، بلکه نسبت به ترمیم آثار زیانبار کاهلی دولت روحانی در عرصه فرهنگ نیز در بوته امتحان قرار گرفته است.

اپیزود دوم: تردید در تصمیم

استان کرمانشاه رنگین کمانی از فرهنگ هاست که مدیریت عالی استان با نگاه تخصصی و متعهد میتواند نخ تسبیح دانه های رنگارنگ آن باشد و اگر در اتخاذ تصمیم فرهنگی (به دلایل مختلف) دچار تردید شود زیانهای جبران ناپذیری را بر چهره زیبای ایران اسلامی وارد می کند.

شواهد و قرائن نشان می دهد دخالتهای نابجا و فشاری که در عرصه های مختلف مدیریتی استان وجود دارد، در حوزه مدیریت فرهنگی استان نیز ورود کرده است.

اپیزود سوم: دانه های الماس

در کرمانشاه و در بین دوستان انقلابی و متعهد، افراد متعددی را سراغ دارم که به دعوت و بورس دانشگاههای خارجی پاسخ منفی داده اند و با وجود فرصت های مناسب شغلی و رفاهیات زندگی در شهرها و کشورهای مختلف، به امید خدمت به مردم شهر خویش مانده اند و در عین جفا و بی مهری های تنگ نظرانه، با همت بالایی در آبادانی دیار مادری می کوشند.

اپیزود چهارم: تصمیم عاقل

دو تصور از مدیریت دستگاه اداری و دولتی در جامعه وجود دارد. شبیه همان تصوری که از تیغ برای جرح و جراحی وجود دارد. بعضی ها آن میز مدیریتی، ژست ها و فرمان دادن های مدیر را می بینند و برای تصاحب آن حاضرند به هر در و دیواری بزنند. در مقابل، عده محدودی آن حجم بالای مسئولیت، ناکارامدی و پرتوقعی نیروی انسانی و خصوصاً محدودیت منابع مالی و سرمایه ای را می بینند و آبروی خود را برای انجام صدها کار بر زمین مانده به میدان می آورند.

این ماجرای سهل و ممتنع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه غلظت بالاتری دارد. آدم عاقل وقتی با اعتبار محدود فرهنگی استان، تنوع هنرها و فرهنگهایی که خاستگاه کرمانشاهی دارند، توقعات بجای اهالی فرهنگ و هنر، دخالت نابجای این و آن و دهها موضوع با اهمیت دیگر مواجه می شود، برای پذیرفتن این مسئولیت خطیر تامل می کند.

اپیزود پنجم: مدیر جوان انقلابی در کرمانشاه

علی صفدری برادر عزیزی است که از دوران نوجوانی و مسجد محل با او رفاقتی دیرینه دارم. او یکی از همین جوانهای متخصص و متعهد کرمانشاهی است که هر بار ملاقات او برایم یک کلاس درسی اخلاق و مدیریت است. در روزهای آغازین مدیریتم در حوزه هنری، علی آقا نکات دقیق و حکیمانه ای را به من یادآوری کرد که در تصمیماتم تا به حال بسیار موثر بوده و در توان مدیریت فرهنگی و اشراف ایشان بر مسائل مرتبط تردیدی ندارم.

با خبرم که در پایتخت برای استفاده از توان و ظرفیت او از چندسال پیش تاکنون جایگاه‌های مختلف مدیریتی را به ایشان پیشنهاد داده اند اما به اصرار چند تن از دوستان دلسوز نهایتاً پذیرفت که مسئولیت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را بپذیرد.

خوشحالم که مسئولین و متولیان دولت سیزدهم در استان بالاخره با درایتی آگاهانه و شجاعانه در مقابل فشارهای نابجا مقاومت نمودند و سنت انتخاب مدیران متخصص و متعهد جوان را در استان بنا نهادند.

*رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه