معاون خدمات شهری و مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه منصوب شدند

طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار کلانشهر کرمانشاه، قائم مقام و معاون خدمات شهری و مدیر کل بازرسی شهرداری کرمانشاه منصوب شدند.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، طی حکمی از سوی نادر نوروزی شهرداری کرمانشاه، برومند نامداری به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه منصوب شد.

پیش از این امیر رحیمی معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه را عهده دار بود.

شهردار کرمانشاه در حکم دیگری، مجتبی شرفی را به عنوان مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه منصوب کرد.

پیش از این علیرضا وزیری عهده دار مدیر کلی بازرسی شهرداری کرمانشاه بود.