مناطق کم برخوردار کرمانشاه در اولویت آسفالت شهرداری قرار دارد

مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه، برنامه های آسفالت شهر کرمانشاه را با اولویت مناطق کم برخوردار اعلام کرد.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، عرفان متعبد افزود: در سال گذشته حدود ١١٠ هزار تن آسفالت در شهر کرمانشاه جهت آسفالت معابر درجه یک و لکه گیری معابر درجه دوم و کوچه ها استفاده شد.

وی افزود: یکی از اولویتها که شهردار کرمانشاه نیز بر آن تأکید دارد، آسفالت محله های کم برخوردار بود که سال گذشته محله آقاجان از مسیر تقاطع مادر تا میدان جمهوری اسلامی و کوچه های آن آسفالت شد.

مدیر آسفالت شهرداری کرمانشاه گفت: امسال سه اولویت برای اجرای آسفالت در سطح شهر کرمانشاه در نظر گرفته ایم که برنامه اول، معابر اصلی سطح شهر است که برخی به صورت روکش و برخی نیز لکه گیری و به صورت آسفالت تراش است.

متعبد ادامه داد: اولویت دوم، خیابان های فرعی است که خرابی های آنان پر می‌شود و اولویت سوم کوچه هاست که آسفالت مورد نیاز جهت لکه گیری کوچه ها، تحویل مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه می شود.

وی با بیان اینکه قیر به تنی ٧٠ میلیون ریال رسیده است گفت: با وجود افزایش قیمت قیر میزان آسفالت خیابانها و کوچه های شهر کرمانشاه کاهش نخواهد یافت.

انتهای پیام/