نمایشگاه پوشاک اسلامی به میزبانی شهرداری کرمانشاه برپا می‌شود

شهردار کلانشهر کرمانشاه با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ حجاب اسلامی و توجه و حمایت از تولیدکنندگان داخل استان این حوزه، گفت: نمایشگاهی با موضوع پوشش و پوشاک اسلامی در هفته نخست مهرماه به میزبانی شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، نادر نوروزی در نشست هماهنگی نمایشگاه عفاف و حجاب شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به ضرورت ترویج فرهنگ حجاب اسلامی، باید ترویج این فرهنگ در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

شهردار کلانشهر کرمانشاه ادامه داد: مجموعه شهرداری کرمانشاه آمادگی خود جهت برپایی نمایشگاه‌های پوشاک اسلامی را اعلام می‌کند.

نوروزی تصریح کرد: با هماهنگی بین معاونت خدمات شهری کرمانشاه، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، بسیج شهرداری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری و امور بانوان، مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه نمایشگاه پوشاک و پوشش اسلامی در نخستین هفته از مهرماه در شهر کرمانشاه برپا شود.

وی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخل مجموعه استان کرمانشاه، گفت: در این نمایشگاه اولویت حمایت و توجه با تولیدکنندگان پوشاک اسلامی داخل استان است.