۱۷ هزار علائم جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه نصب شد

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: طی ۱۱ ماهه سال‌جاری ۱۷ هزار عدد علائم جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه نصب شده است.

به گزارش ارتباط کرمانشاه، سید شهرام کهریزی گفت: در راستای ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان، کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای امسال ۱۷ هزار عدد تابلو مسیرنما، اطلاعاتی، انتظامی، اخطاری و… در محورهای اصلی، فرعی و روستایی نصب شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: از اهم تلاش‌های این اداره کل افزایش ایمنی تردد راه‌ها به منظور حفظ و بهره برداری بهینه کاربران جاده‌ای است.

کهریزی با بیان اینکه تابلو‌ها و علائم جاده‌ای زبان گویا برای کاربران جاده ای به شمار می روند، افزود: با توجه اهمیت نصب تابلو به منظور ارائه اطلاعات به رانندگان طی ۱۱ ماهه سال‌جاری ۱ هزار و ۵۵۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی مونتاژ و نصب شده است.

وی عنوان کرد: در سال‌جاری ۴ مورد تابلو دروازه‌ای در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه احداث و نصب شده است.

سید شهرام کهریزی افزود: کاربران جاده ای می توانند با مشاهده هرگونه نواقص در جاده‌ها با شماره گیری ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها این مشکلات را به اطلاع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه برسانند.