ساماندهی دستفروشان منطقه یک شهرداری کرمانشاه / از ساخت و ساز غیرقانونی جلوگیری شود

ساماندهی دستفروشان منطقه یک شهرداری کرمانشاه / از ساخت و ساز غیرقانونی جلوگیری شود

شهردار کرمانشاه در بازدید از شهرداری منطقه یک کرمانشاه بر ساماندهی دستفروشان منطقه یک، ارتقاء کیفیت خدمات به شهروندان، نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی و آسفالت معابر اصلی و فرعی تاکید کرد.