تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱:۳۸

محوطه تاریخی بیستون