مناطق کم برخوردار کرمانشاه در اولویت آسفالت شهرداری قرار دارد

مناطق کم برخوردار کرمانشاه در اولویت آسفالت شهرداری قرار دارد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، عرفان متعبد افزود: در سال گذشته حدود ١١٠ هزار تن آسفالت در شهر کرمانشاه جهت آسفالت معابر درجه یک و لکه گیری معابر درجه دوم و کوچه ها استفاده شد. وی افزود: یکی از اولویتها که شهردار کرمانشاه نیز بر آن تأکید دارد، آسفالت محله های کم برخوردار بود که سال