تاکنون جوان برتر کرمانشاهی انتخاب نشده است 13 فروردین 1400

تاکنون جوان برتر کرمانشاهی انتخاب نشده است

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: انتخاب جوان برتر براساس شاخص‌های وزارت ورزش و جوانان است و تاکنون جوان برتر کرمانشاهی انتخاب نشده است.