حفاظت محیط زیست کرمانشاه

حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی متوقف شد

حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی متوقف شد

رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه به بیان جزئیات توقف حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی پرداخت و گفت که درخواست اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

حفظ محیط زیست اولویت سیستم مدیریت شهری کرمانشاه است

حفظ محیط زیست اولویت سیستم مدیریت شهری کرمانشاه است

شهردار کرمانشاه در مراسم کاشت درخت یادبود به مناسبت روز زمین پاک گفت: حفظ محیط زیست اولویت سیستم مدیریت شهری است.

پویش کاشت درخت یادبود در کرمانشاه برگزار شد

پویش کاشت درخت یادبود در کرمانشاه برگزار شد

به همت شهرداری منطقه ۸ کرمانشاه و همزمان با روز زمین پاک پویش کاشت درخت یادبود در کرمانشاه برگزار شد.

هوای ۴ شهرستان در استان کرمانشاه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای ۴ شهرستان در استان کرمانشاه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: وضعیت هوای چهار شهرستان در این استان در حالت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.