هوای ۴ شهرستان در استان کرمانشاه در وضعیت ناسالم قرار گرفت 13 فروردین 1400

هوای ۴ شهرستان در استان کرمانشاه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: وضعیت هوای چهار شهرستان در این استان در حالت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.