هواشناسی کرمانشاه

گرمای کرمانشاه تا کی ادامه دارد؟

گرمای کرمانشاه تا کی ادامه دارد؟

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: اگرچه تا حدودی از شدت گرمای چند روز قبل در نقاط مختلف استان کاسته شده، اما به نظر می‌رسد وضعیت گرمای هوا تا حدود ۱۰ روز آینده به همین شکل باشد.

پیش‌بینی پاییز کم‌بارش در استان کرمانشاه

پیش‌بینی پاییز کم‌بارش در استان کرمانشاه

به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، در پاییز امسال هم وضعیت بارش‌های کرمانشاه مناسب نیست و بارندگی پاییز امسال کمتر از نرمال خواهد بود.