پتروشیمی کرمانشاه

هلدینگ اهداف ۳۵۰ میلیون دلار در کرمانشاه سرمایه‌گذاری می‌کند

هلدینگ اهداف ۳۵۰ میلیون دلار در کرمانشاه سرمایه‌گذاری می‌کند

به گزارش ارتباط کرمانشاه، تسهیل رونق و شکوفایی واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان مهمترین زیرساخت، جهت رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، همواره یکی از اولویت های برنامه‌ریزی مسئولان برای تقویت ظرفیت های صنعتی استان ها بوده است‌. بخش وسیعی از مشکل صنعت و صنعتگران استان کرمانشاه، وجود طرح های راکد تولیدی، بحث […]