80درصد پرونده‌های معوق در دادگستری کرمانشاه تعیین تکلیف شد

80درصد پرونده‌های معوق در دادگستری کرمانشاه تعیین تکلیف شد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، پرویز توسلی زاده در گفتگو با میزان از تعیین تکلیف ۷۹ درصد پرونده‌های معوق در دادگستری استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۷۹ درصد پرونده‌های معوق تا پایان بهمن ماه سال گذشته به سرانجام رسیده است و مابقی در اجرای احکام کیفری و مدنی در حال انجام است. رئیس دادگستری کرمانشاه