جشنواره فرامرزی مطبوعات و خبرگزاری‌های ‌غرب کشور برگزار می‌شود 22 اردیبهشت 1400
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه:

جشنواره فرامرزی مطبوعات و خبرگزاری‌های ‌غرب کشور برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری اولین جشنواره فرامرزی مطبوعات و خبرگزاری‌های غرب و شمال‌غرب کشور در اسفند امسال به میزبانی کرمانشاه خبر داد.