• عملیات اجرایی پتروشیمی چهارم استان کرمانشاه آغاز شد

    عملیات اجرایی پتروشیمی چهارم استان کرمانشاه آغاز شد

    به گزارش ارتباط کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در سفر به اسلام آباد غرب از فرآیند بتن ریزی پروژه عظیم پتروشیمی زاگرس، کارخانه خمیرمایه «پاک مایه» و طرح سرمایه گذاری خارجی فروآلیاژ منگنز بازدید و روند اجرای پروژه های توسعه ای، صنعتی و احیای واحدهای تولیدی را مطلوب ارزیابی کرد. استاندار کرمانشاه در این سفر روند اجرای