عشایر

عشایر استان کرمانشاه علیه کرونا واکسینه شدند

عشایر استان کرمانشاه علیه کرونا واکسینه شدند

به گزارش ارتباط کرمانشاه، به نقل از تسنیم، ابراهیم شکیبا افزود: در حوزه معاونت بهداشتی به خوبی این مهم توسط تیم‌های ثابت در خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت یا با اعزام تیم‌های سیارسلامت در قالب برنامه‌های ایل گردشی به مناطق استقرار عشایر کوچنده انجام می‌شود. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه بیان کرد: در […]