حکایت سریال «نون خ» و ظرفیتی که از کرمانشاه دور شد

حکایت سریال «نون خ» و ظرفیتی که از کرمانشاه دور شد

نمایش پررنگ ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری منطقه کرمانشاه در سوی دوم «نون خ» اتفاق بسیار خوبی بود که به معرفی داشته‌های این استان در سطح ملی و بسیار گسترده انجامید و امیدها را برای تداوم این تجربه شیرین زنده کرد. اما برخلاف انتظارها در فصل سوم «نون خ» به طرز آشکاری شاهد غیبت بسیار معنادار