بازار توزیع مرغ در کرمانشاه متعادل می‌شود

بازار توزیع مرغ در کرمانشاه متعادل می‌شود

به گزارش ارتباط کرمانشاه، هدایت حاتمی در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد تنظیم بازار کشور با حضور رئیس جمهور گفت: تولید مرغ یک و نیم برابر مصرف مورد نیاز استان است اما برخی مشکلات در توزیع و التهاب برای خرید بیشتر منجر به عدم توزیع مناسب آن شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: