اصناف کرونا زده را تنها نگذاریم

کمترین انتظاری که از مسئولان امر می‌رود این است که نگاه حمایتی خود را از بازار و اصناف برندارند و حمایت خود را در عمل از این قشر زحمت کش و البته زیاندیده از کرونا نشان دهند.

بیش از یکسال و چند ماه از همه گیری ویروس کرونا در کشور و البته سراسر جهان می گذرد و در حال حاضر نیز قریب به یک ماه است کشور و البته استان کرمانشاه، در حال گذر از پیک چهارم آن است.

در این یک ماه اخیر که اغلب شهرهای مان با قرمز شدن وضعیت کرونایی شان در تعطیلات مشاغل گروه های دو تا چهار به سر می برند، بیش از هر مجموعه، نهاد و گروهی، این بازاریان و اصناف بوده‌اند که متحمل زیان و البته بخش عمده‌ای از آنها ورشکستگی شده‌اند، در چنین شرایطی، سونامی چک‌های برگشتی بازاریان اصلا دور از انتظار نیست.

کمترین انتظاری که از مسئولان امر می‌رود این است که نگاه حمایتی خود را از بازار و اصناف برندارند و حمایت خود را در عمل از این قشر زحمت کش و البته زیاندیده از کرونا نشان دهند.

معافیتهای مالیاتی، بخشودگی جرایم، تخفیف پرداخت عوارض و دارایی، تنفس برای بازپرداخت اقساط بانکی، امهال برخی وامها، صدور مهلت چند ماهه برای وصول چک های برگشتی بازاریان و غیره از جمله مواردی است که دولت به راحتی می‌تواند با اجرای آنها حمایت عملی خود را از بازاریان و اصناف آسیب دیده از کرونا نشان دهد.